Založena v roce 2016 v Nedakonicích skupinou bonsajistů, soustředěnou kolem Libora Kajše.

Členy skupiny jsou jak zkušení pěstitelé, tak nováčci. Pravidelně se scházíme v Nedakonicích, kde má Libor vybudováno skvělé zázemí.

Na těchto schůzkách tvarujeme naše stromy, debatujeme o problematice pěstování a spřádáme plány do budoucna. Také oslavujeme přírůstky do sbírek, jako posledně dceru našeho člena Petra Kostrůnka.

Za tuto krátkou dobu jsme již uspořádali výstavu, další se bude co nevidět konat a v plánu jsou i další semináře a společná sezení.

Za Moravskou bonsajovou skupinu Vám přejeme oku lahodící podívanou a i trochu toho poučení o tom, jak tyto umělecká díla vznikají.